logo-luatdainam-trang

Cập nhật địa chỉ công ty do thay đổi địa giới hành chính

Thủ tục và quy trình cập nhật thông tin doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính như thế nào? Trong bài viết này LUẬT ĐẠI NAM sẽ giải thích cụ thể về quy trình thủ tục này. Theo quy định tại điều 63 nghị định 01/2021/NĐ-CP việc cập nhật thông tin doanh nghiệp được quy định như sau:

Điều 63. Cập nhật, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
1. Khi đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm bổ sung thông tin còn thiếu về số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ. Trường hợp doanh nghiệp không bổ sung thông tin về số điện thoại thì hồ sơ đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được coi là không hợp lệ.
2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện việc cập nhật, bổ sung thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp, như sau:
a) Trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thuộc các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định từ Điều 47 đến Điều 55 Nghị định này, doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, xem xét tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp;
b) Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị định này thì doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Doanh nghiệp không phải trả phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, thư điện tử, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính và các trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Xem thêm: Cập nhật số điện thoại công ty

cap-nhat-dia-chi-cong-ty-do-thay-doi-chi-gioi-hanh-chinh-2

Theo đó, các bước cập nhật thông tin địa giới hành chính của doanh nghiệp bao gồm các bước sau:

Cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh

Bước 1: Cập nhật thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Hồ sơ cần chuẩn bị:
– Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp
– Bản sao ĐKKD, GCNĐT (nếu là doanh nghiệp chưa tách giấy chứng nhận đầu tư)
– Uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Cơ quan giải quyết: Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc
Bước 2: Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ áp dụng đối với công ty có vốn nước ngoài)
Hồ sơ gồm:
– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
Thời gian thực hiện: 10 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Phòng đầu tư nước ngoài hoặc ban quản lý khu công nghiệp nơi doanh nghiệp đặt trụ sở
Bước 3: Gửi thông báo điều chỉnh thông tin trên hoá đơn tới cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp và khắc dấu địa chỉ để đóng trên hoá đơn cũ (trường hợp muốn sử dụng hoá đơn cũ) hoặc huỷ hoá đơn và in hoá đơn mới (nếu không muốn sử dụng hoá đơn cũ)

cap-nhat-dia-chi-cong-ty-do-thay-doi-chi-gioi-hanh-chinh-3

Xử lý hoá đơn khi thay đổi địa giới hành chính

Trường hợp 1: Doanh nghiệp dùng tiếp hoá đơn đã phát hành
Tại quy định của khoản 2 điều 9 thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc thay đổi địa chỉ trên hoá đơn như sau: “Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hànhnhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên,địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên,địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”. Hiện nay, việc gửi hồ sơ thực hiện qua hệ thống nhantokhai.gdt.gov.vn và hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn do vậy doanh nghiệp thực hiện các công đoạn sau:
– Nộp mẫu thông báo thay đổi thông tin (TB04/AC) qua hệ thống thuế điện tử
– Khắc dấu địa chỉ mới để đóng trên hoá đơn khi xuất hoá đơn

Trường hợp 2: Doanh nghiệp không có nhu cầu dùng tiếp hoá đơn cũ
Đối với trường hợp này doanh nghiệp thực hiện huỷ hoá đơn cũ và phát hành hoá đơn mới gồm các bước sau đây:
1. Thông báo huỷ hoá đơn đang dùng hồ sơ gồm:
– Quyết định thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, trừ trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh;
– Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy
– Biên bản hủy hóa đơn;
Thông báo kết quả hủy hóa đơn
2. Đặt in, thông báo sử dụng hoá đơn mới hoặc thông báo sử dụng hoá đơn điện tử theo quy định

Trên đây là toàn bộ quy trình cập nhật thông tin doanh nghiệp do thay đổi địa giới hành chính. Khách hàng tham khảo nếu có thắc mắc có thể liên hệ tổng đài tư vấn luật 0967 370 488 hoặc liên hệ dịch vụ để thực hiện trọn gói thủ tục này. Xem thêm các bài viết liên quan: Điều chỉnh địa giới hành chính cho doanh nghiệp tại Hưng Yên

NHẬN TƯ VẤN

Tin Liên Quan