logo-luatdainam-trang

Cập nhật thông tin sổ đỏ khi đổi địa chỉ công ty

Công ty thay đổi địa chỉ có cần cập nhật thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Việc cập nhật thông tin sổ đỏ do thay đổi địa chỉ công ty được thực hiện như thế nào?

cap-nhat-thong-tin-so-do-khi-thay-doi-dia-chi-cong-ty-2

Quy định về việc cập nhật thông tin địa chỉ công ty trên giấy tờ về đất đai

Theo quy định tại thông tư 23/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi thông tư 33/2017/TT-BTNMT) quy định như sau:

Điều 5. Thể hiện thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trang 1 của Giấy chứng nhận
1. Ghi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận theo quy định sau:
đ) Tổ chức trong nước thì ghi tên tổ chức; tên giấy tờ, số và ngày ký, cơ quan ký giấy tờ pháp nhân (là giấy tờ về việc thành lập, công nhận tổ chức hoặc giấy chứng nhận hoặc giấy phép, về đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật); địa chỉ trụ sở chính của tổ chức;
Điều 17. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
1. Các trường hợp xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp để trao cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất bao gồm:
g) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất; xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp đồng thời với thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;

Theo quy định trên thì khi chủ sở hữu quyền sử dụng đất là công ty (pháp nhân) khi có thay đổi thông tin về địa chỉ thì sẽ xác nhận thông tin thay đổi vào giấy chứng nhận đã cấp khi đăng ký biến động đất đai

cap-nhat-thong-tin-so-do-khi-thay-doi-dia-chi-cong-ty-3

Hồ sơ để cập nhật thông tin địa chỉ công ty trên sổ đỏ

Theo quy định tại khoản 16 điều 9 thông tư 24/2014/TT-BTNMT (sửa đổi bởi thông tư 33/2017/TT-BTNMT) quy định hồ sơ thay đổi thông tin sổ đỏ gồm:

Điều 9. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất
16. Hồ sơ nộp khi xác nhận thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm có:
a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
c) Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên Giấy chứng nhận;
d) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.

Cơ quan tiếp nhận:
– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
– Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện (nếu địa phương chưa có Văn phòng đăng ký đất đai).
– Với địa phương đã tổ chức Bộ phận một cửa thì nộp tại Bộ phận một cửa.

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

NHẬN TƯ VẤN

Tin Liên Quan