logo-luatdainam-trang

Cho tặng phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn

Việc tăng cho phần vốn góp áp dụng theo khoản 6 Điều 53 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định:

Điều 53. Xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt
6. Trường hợp thành viên tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác thì người được tặng cho trở thành thành viên công ty theo quy định sau đây:
a) Người được tặng cho thuộc đối tượng thừa kế theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Dân sự thì người này đương nhiên là thành viên công ty;
b) Người được tặng cho không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản này thì người này chỉ trở thành thành viên công ty khi được Hội đồng thành viên chấp thuận.

cho-tang-phan-gop-von-trong-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-2

Do đó trường hợp của bạn có có quan hệ họ hàng (nếu là chị gái) thì sẽ không cần sự đồng ý của hội đồng thành viên mà đương nhiên trở thành thành viên của công ty. Nếu không phải trường hợp có quan hệ huyết thống hoặc thừa kế thì phải có sự chấp thuận của hội đồng thành viên. Theo đó khi tặng cho phần vốn góp phải làm các bước sau:

  • Bước 1: Làm văn bản tặng cho có xác nhận của các bên và xác nhận của công ty (có thể công chứng nếu muốn)
  • Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi thành viên góp vốn trên đăng ký kinh doanh và ghi nhận thành viên mới

Hồ sơ tặng cho phần vốn góp

Theo điều 52 Nghị định 01/2021/NĐ-CP hồ sơ thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp bao gồm các tài liệu sau:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
  • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.
  • Hợp đồng tặng cho phần vốn góp
  • Uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệpcho-tang-phan-gop-von-trong-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-3

Tuy nhiên, có nên tặng cho phần vốn góp hay không? Cần lưu ý khi tặng cho phần vốn góp và khi chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn mức thuế sẽ khác nhau. Cụ thể:

  • Thuế khi tặng cho phần vốn góp: 10% (do người được tặng đóng)
  • Thuế khi chuyển nhượng: 20% x (giá mua – giá bán). Trong đó nếu chuyển nhượng ngang giá thì mức thuế bằng 0

NHẬN TƯ VẤN

Tin Liên Quan