logo-luatdainam-trang

Công việc cần làm khi chuyển đổi loại hình công ty

Khi thành lập công ty, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông của công ty lựa chọn một loại hình cho công ty của mình như công ty tnhh, công ty cổ phần…Trong quá trình hoạt động đôi khi loại hình doanh nghiệp đó không còn phù hợp hoặc do sự thay đổi của quy định pháp luật yêu cầu bắt buộc công ty phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Vậy khi doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cần phải làm những công việc nào? Công việc nào phải lưu ý khi tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp?

cong-viec-can-lam-khi-chuyen-doi-loai-hinh-cong-ty-2

Công việc khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

– Chuẩn bị hồ sơ để chuyển đổi doanh nghiệp
– Tạm ngừng xuất hóa đơn để phục vụ việc tiến hành chuyển đổi loại hình
– Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế sau khi chuyển đổi loại hình công ty

Theo điểm a khoản 3 điều 12 văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 15/5/2017 (Hợp nhất thông tư 156/2013/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung) hướng dẫn khai thuế TNDN

a) Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, giải thể, chấm dứt hoạt động;

Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN
– Báo cáo tài chính năm hoặc báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
– Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế) như kết quả sản xuất kinh doanh hoặc chuyển lỗ…

Trường hợp nào được miễn quyết toán thuế TNDN?

Theo quy định tại khoản 2 điều 12 văn bản này thì đối với trường hợp chuyển từ công ty TNHH sang cổ phần hoặc ngược lại mà công ty sau chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thì không cần làm thủ tục quyết toán

cong-viec-can-lam-khi-chuyen-doi-loai-hinh-cong-ty-3

Thời hạn nộp tờ khai quyết toán

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (Điểm e khoản 3 điều 10)

Lưu ý khi chuyển đổi loại hình công ty

– Khi chuyển đổi loại hình công ty sẽ làm thay đổi con dấu (trừ trường hợp công ty TNHH một thành hai thành viên và ngược lại) nên cần phải xử lý toàn bộ các chứng từ cũ hoặc đóng dấu vào 1 – 2 gam A4
– Theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp phải thông báo tới sở KHĐT trong vòng 10 ngày kể từ ngày có quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
– Chuyển đổi loại hình công ty có thể làm thay đổi thông tin trên hóa đơn nên cần lưu ý để in hóa đơn mới hoặc làm thủ tục thay đổi thông tin trên hóa đơn theo quy định

NHẬN TƯ VẤN

Tin Liên Quan