logo-luatdainam-trang

Giám đốc công ty có thể ký hợp đồng với chính mình?

Tôi vừa thành lập Công ty vận tải do chính tôi làm chủ (cá nhân) và đại diện doanh nghiệp (tôi làm Giám đốc Cty). Tôi có 06 chiếc xe do tôi đứng tên sở hữu. Tôi có thể ký hợp đồng thuê 06 chiếc xe trên để đưa vào hoạt động kinh doanh của Công ty được không (tôi đại diện công ty để ký hợp đồng với chính tôi). Tôi có lập 01 hợp đồng thuê căn nhà do tôi đứng tên sở hữu làm trụ sở công ty. Nhưng khi đem ra phòng công chứng thì bị từ chối vì cho rằng đại diện hai bên ký hợp đồng chỉ là một người. Như vậy ý kiến từ chối của phòng công chứng có đúng không? Chân thành cám ơn sự giúp đỡ của Quý Công ty!

giam-doc-cong-ty-co-the-ky-hop-dong-voi-chinh-minh-2

Trả lời

Chào anh! Về vấn đề này của anh các luật sư của LUẬT ĐẠI NAM có ý kiến như sau: Do anh là đại diện theo pháp luật – giám đốc công ty và muốn ký hợp đồng thuê xe của chính mình; thuê nhà của chính mình, theo quy định pháp luật đã được quy định tại điều 141 Bộ luật dân sự 2015 đã có quy định cụ thể:

Điều 141. Phạm vi đại diện
1. Người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn cứ sau đây:
a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
b) Điều lệ của pháp nhân;
c) Nội dung ủy quyền;
d) Quy định khác của pháp luật.
2. Trường hợp không xác định được cụ thể phạm vi đại diện theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
3. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
4. Người đại diện phải thông báo cho bên giao dịch biết về phạm vi đại diện của mình.

giam-doc-cong-ty-co-the-ky-hop-dong-voi-chinh-minh-3

Như vậy căn cứ mục 3 điều 141 Bộ luật dân sự 2015 thì đối tượng đứng đại diện ở đây là cá nhân và pháp nhân, do vậy:
1. Công ty của anh không thể ký hợp đồng thuê xe với chính anh bởi cá nhân không được thực hiện giao dịch dân sự với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện. Để đưa các chi phí về xe vào công ty anh có thể đưa xe vào công ty với tư cách góp vốn.
2. Trong trường hợp anh muốn ký hợp đồng cho thuê xe với công ty, anh phải làm giấy ủy quyền cho cá nhân khác ở công ty ký hợp đồng với anh. Khi đó người được ủy quyền sẽ nhân danh công ty ký hợp đồng thuê tài sản với anh.

NHẬN TƯ VẤN

Tin Liên Quan