logo-luatdainam-trang

Thủ tục thay đổi tên công ty 2022

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp, một số trường hợp cần đổi tên công ty trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thay đổi tên công ty và các vấn đề liên quan tới thay đổi tên công ty sẽ được LUẬT ĐẠI NAM hướng dẫn cụ thể dưới đây. Quy định pháp luật về đổi tên công ty được ghi tại điều 48 nghị định 01/2021/NĐ-CP theo đó

Trường hợp nào phải đổi tên công ty?

  • Do nhu cầu của chủ sở hữu, hội đồng thành viên, đại hội đồng cổ đông..quyết định thay đổi tên công ty
  • Do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền về tên gây nhầm lẫn, vi phạm về quyền sở hữu công nghiệp (Đối với các trường hợp khi đăng ký trùng tên với các nhãn hiệu đã được đơn vị khác đăng ký)
  • Gây nhầm lẫn đối với một số tổ chức khác…
  • Thay đổi loại hình công ty

thu-tuc-thay-doi-ten-cong-ty-2022-2

Hồ sơ để thông báo thay đổi tên công ty

Đối với các loại hình công ty như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh thủ tục thay đổi tên là như sau và hồ sơ theo quy định tại điều 48 nghị định 01/2021/NĐ-CP

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.
  • Uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Xem thêm: Rút vốn khỏi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Thủ tục thay đổi tên doanh nghiệp

Bước 1: Tra cứu tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn. Việc đổi tên công ty cũng giống như việc thành lập mới. Nếu tên công ty trùng hoặc gây nhầm lẫn với các đơn vị đã có trên cả nước thì sẽ không thể đổi tên. Việc tra cứu tên doanh nghiệp gây nhầm lẫn tham khảo tại tra cứu tên doanh nghiệp

Bước 2: Sau khi tra cứu hoàn chỉnh tên công ty, thực hiện soạn thảo hồ sơ đổi tên công ty bao gồm các tài liệu theo hướng dẫn trên và nộp tại phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Bước 3: Trong vòng 3 ngày làm việc phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận hồ sơ và cấp đăng ký kinh doanh mới với tên công ty mới

thu-tuc-thay-doi-ten-cong-ty-2022-3

Sau khi thay đổi tên công ty cần làm gì?

Thông báo thay đổi mẫu con dấu do đổi tên công ty

Hiện nay, con dấu doanh nghiệp do doanh nghiệp tự quản lý và sử dụng mà không cần thông báo hoặc đăng ký với bất cứ cơ quan nào.

Thay đổi tên công ty trên hoá đơn đã phát hành

Sau khi thay đổi tên công ty nếu tiếp tục sử dụng hoá đơn cũ khách hàng cần làm thủ tục thay đổi thông tin trên hoá đơn đã phát hành. Hồ sơ thay đổi thông tin trên hoá đơn gồm:
– Mẫu thông báo thay đổi thông tin trên hoá đơn (Mẫu TB04/AC), sử dụng mẫu trên phần mềm HTKK và gửi online trên trang thuedientu.gdt.gov.vn
– Khắc con dấu tên công ty và đóng dấu vào hoá đơn sau khi gửi thông báo thay đổi thông tin trên hoá đơn

Thay đổi thông tin trên chữ ký số của công ty

Sau khi thay đổi tên công ty, doanh nghiệp liên hệ với các đơn vị cung cấp chữ ký số, phần mềm kế toán đẻ làm thủ tục thay đổi tên công ty trên các thiết bị, phần mềm này để thuận tiện cho công việc sau này.

Thông báo với ngân hàng về việc thay đổi tên công ty

Do ngân hàng là đơn vị khá khó khăn trong vấn đề hồ sơ, chứng từ pháp lý do vậy sau khi thay đổi tên công ty. Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cần liên hệ với ngân hàng để nộp bổ sung bản sao đăng ký kinh doanh (đã đổi tên) và mẫu dấu mới của doanh nghiệp để ngân hàng cập nhật thông tin

Các câu hỏi thường gặp khi thay đổi tên công ty

1. Thay đổi tên công ty có cần thông báo với thuế? Nộp mẫu 08-MST?
Theo nghị định 01/2021/NĐ-CP các thông tin đăng ký thuế sẽ do phòng ĐKKD gửi sang cơ quan thuế nên doanh nghiệp không cần phải gửi mẫu 08-MST

2. Có cần ký lại các phụ lục hợp đồng thay đổi tên công ty hay không? Có cần thông báo thay đổi tên công ty với đối tác hay không?
Theo khoản 3 điều 48 nghị định 01/2021/NĐ-CP: “Việc thay đổi tên doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp” do vậy các hợp đồng công ty cũ đã ký vẫn tiếp tục có giá trị. Việc thông báo thay đổi tên với đối tác có thể tiện hơn trong quá trình làm việc chứ ko bắt buộc

NHẬN TƯ VẤN

Tin Liên Quan