logo-luatdainam-trang

Thủ tục giải thể công ty mới nhất 2022

Giải thể công ty hay còn gọi là đóng cửa công ty là một công việc tương đối khó khăn, khó hơn việc thành lập công ty mới rất nhiều. Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể công ty phải thực hiện như thế nào?

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp theo quyết định của doanh nghiệp hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định về các trường hợp bắt buộc phải giải thể doanh nghiệp tại điều 207 Luật doanh nghiệp 2020

thu-tuc-giai-the-cong-ty-moi-nhat-2022-2

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Theo quy định của điều 2020 có 4 trường hợp giải thể doanh nghiệp dưới đây:
– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký thành lập công ty cổ phần

Điều kiện để giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không có tranh chấp tại tòa

Quy trình giải thể nội bộ của doanh nghiệp

Theo quy định tại điều 59 nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về việc giải thể các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp:

Điều 70. Đăng ký giải thể doanh nghiệp đối với trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp
4. Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Trình tự giải thể doanh nghiệp theo quy định tại điều 208 Luật doanh nghiệp 2020 gồm:
Bước 1: Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp về các vấn đề của doanh nghiệp (lý do giải thể, phương án xử lý nợ, thanh lý hợp đồng..)
Bước 2: Thông báo quyét định giải thể tới các cơ quan Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp
Bước 3: Thanh lý tài sản của doanh nghiệp và hoàn thiện hồ sơ giải thể công ty

thu-tuc-giai-the-cong-ty-moi-nhat-2022-3

Danh mục hồ sơ giải thể công ty

Khi giải thể doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tại ít nhất là 3 cơ quan bao gồm:
– Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế và thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động mã số thuế
– Sở KHĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để thông báo giải thể và hoàn thiện thủ tục giải thể
– Cơ quan công an PC64 trả dấu (nếu doanh nghiệp sử dụng dấu cũ do công an cấp)

Xin xác nhận không nợ thuế hải quan

Theo quy định cũ, doanh nghiệp phải xác nhận không nợ thuế hải quan trước khi làm hồ sơ đóng mã số thuế. Tuy nhiên, hiện nay việc xác nhận này thực hiện nội bộ giữa cơ quan thuế và Hải quan do vậy doanh nghiệp không cần làm bước này từ năm 2021

Thủ tục thông báo quyết định giải thể

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp thông báo lần 1 tới sở KHĐT để đăng bố cáo giải thể gồm các hồ sơ sau:
– Biên bản họp, quyết định về việc giải thể
– Thông báo về việc giải thể sử dụng mẫu thông báo giải thể tại thông tư 02/2019/TT-BKHĐT
– Văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng dịch vụ làm thủ tục

Sau khi nhận được hồ sơ giải thể của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế gửi ý kiến về việc giải thể của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của cơ quan thuế, đồng thời ra Thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.

Thủ tục tục giải thể tại cơ quan thuế

Đồng thời với thủ tục thông báo giải thể tới Sở KHĐT doanh nghiệp làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gồm:
– Quyết định giải thể của doanh nghiệp
– Thông báo giải thể doanh nghiệp
– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT theo mẫu tại thông tư 105/2020/TT-BTC

Xem thêm: Rút vốn những chưa làm thủ tục với công ty

Thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ giải thể hoàn chỉnh được nộp tại phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở được quy định tại điều 210 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:
– Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần, thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu công ty, chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên hợp danh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ giải thể không chính xác, giả mạo, những người quy định trên phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán quyền lợi của người lao động chưa được giải quyết, số thuế chưa nộp, số nợ khác chưa thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 05 năm kể từ ngày nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ quy trình giải thể mới nhất 2018, nếu khách hàng có thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 19006165 để được giải đáp.

Hỏi đáp về giải thể công ty

Giải thể công ty mất bao lâu?

Thời gian giải thể công ty theo thủ tục hành chính thường ngắn hơn so với thực tế. Trên thực tế thời hạn giải thể công ty thường khoảng một tháng tuy nhiên với các hồ sơ phức tạp sẽ phụ thuộc nhiều vào thời gian chấm dứt hiệu lực mã số thuế tại cơ quan thuế

Giải thể công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khi giải thể công ty có vốn nước ngoài cần lưu ý thực hiện việc chấm dứt dự án đầu tư của công ty

Giải thể công ty có cần đăng báo hay không?

Theo quy định cũ thì trước khi tiến hành giải thể phải thực hiện đăng báo trước. Tuy nhiên, theo luật doanh nghiệp 2020 thì chỉ cần thực hiện thủ tục thông báo giải thể tới cơ quan đăng ký kinh doanh

Hồ sơ giải thể có thể nộp bằng chữ ký số hay không?

Hiện tại, trên hệ thống dangkykinhdoanh.gov.vn chưa cho phép nộp hò ớ giải thể bằng chữ ký số do vậy khi nộp hồ sơ giải thể có thể nộp trực tiếp hoặc bằng tài khoản đăng ký kinh doanh

Luật về giải thể công ty

Hiện nay đang áp dụng luật doanh nghiệp 2020 do vậy việc giải thể công ty thực hiện theo quy định tại luật doanh nghiệp 2020

Giải thể công ty TNHH, công ty cổ phần có gì khác nhau?

Về cơ bản các loại hình công ty dù là TNHH hay cổ phần thì thủ tục sẽ tương tự nhau. Tuy nhiên cần lưu ý về thẩm quyền trong công ty TNHH có thể là chủ tịch công ty, hội đồng thành viên còn trong công ty cổ phần thì sẽ do đại hội đồng cổ đông ban hành quyết định

Giải thể công ty khi mất đăng ký kinh doanh?

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2020 không yêu cầu nộp lại đăng ký kinh doanh. Do vậy, khi mất đăng ký kinh doanh vẫn có thể giải thể được

NHẬN TƯ VẤN

Tin Liên Quan